+255 22 285 0051

Maadili yetu ya Msingi

Maadili ni yale tunayoona kuwa muhimu na yenye thamani. Maadili Msingi yanayoshikiliwa kawaida ni ufunguo wa umoja na ndio msingi ambao shughuli zote lazima zitegemewe. Paulo anatuhimiza tuwe "na nia moja" na "mmoja katika roho na kusudi" (Flp. 2: 2). Tumejitolea kukuza na kufuata maadili ya Ufalme wa Kibiblia. Maadili yafuatayo yanafafanua sisi ni kina nani na tumejitolea nini:

Yesu Kristo - Sisi Ni Kanisa La Kikristo

Utu wa Yesu Kristo ni msingi wa yote tunayofanya na kupitia Yeye tuna uhusiano na Mungu Baba na Roho Mtakatifu.

Biblia - Sisi ni Kanisa La Kuzingatia Biblia

Tumejitolea kwa Biblia kama Neno la Mungu na mamlaka yetu ya mwisho kwa utawala na mazoezi. 

Huduma ya Roho Mtakatifu - sisi ni kanisa lililojazwa na Roho

Tunaamini kwamba kila Mkristo anapaswa kukuza tunda la Roho na kutafuta kutumia karama za Roho kwa faida ya wengine.

Uanafunzi - sisi ni kanisa linalokomaa

Lengo letu ni kusaidia watu kuwa wafuasi kamili wa Yesu Kristo.

Maombi - sisi ni kanisa linaloomba

Lengo letu ni kuwa nyumba ya maombi kwa mataifa yote.

Ibada - sisi ni kanisa la kuabudu

Lengo letu ni kuonyesha kujitolea kwetu kwa Mungu kupitia sifa ya furaha na ibada ya karibu.

 Mahusiano ya Upendo - sisi ni kanisa lenye upendo

 Lengo letu ni kuona kila mtu anapendwa na anajaliwa kwa njia ambayo anahisi anakubaliwa, anathaminiwa na ana hisia za kuwa mali.

Utumishi - sisi ni kanisa linalohudumia

 Lengo letu ni kuona kila mshiriki akikuza uwezo wao aliopewa na Mungu na kuzitumia kuhudumia wengine.

 Kufikia - sisi ni kanisa la uinjilisti

Lengo letu ni kufikia watu waliopotea karibu na mbali na kushawishi jamii yetu kwa haki kupitia uinjilishaji, ufikiaji wa jamii, misheni na upandaji kanisa.

Umuhimu - sisi ni kanisa la kisasa

Lengo letu ni kuwasilisha ujumbe wa Kristo kwa njia ambayo ni ya maana kwa wahudhuriaji wa kawaida na inayoeleweka kwa watu wa nje.

 Tofauti - sisi ni kanisa lenye umoja

Lengo letu ni kuziba mapengo ya rangi, utamaduni, jinsia, kijamii na kiuchumi na kizazi ili kujenga jamii ambayo watu wote wanaweza kuhusishwa pamoja kwa roho ya upendo na umoja.

Ubora - sisi ni kanisa bora 

Lengo letu ni kufuata ubora katika nyanja zote za maisha ya kanisa ili kumletea Mungu utukufu