+255 22 285 0051

Maono yetu

Maono yetu  kama kanisa ni kufanya na kueneza kile Bwana wetu Yesu Kristo alituamuru katika Marko 16: 15-16:  .."Enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, aaminiye na kubatizwa ataokolewa…,

Mathayo 25:40" kwa kadiri mlivyomfanyia mmoja wa ndugu hawa wachache, ninyi wamefanya hivyo kwangu. ”

Kanisa la FPCT lipo ili kuwaleta watu wote kila mahali kwenye maarifa ya kuokoa ya Bwana wetu Yesu Kristo kupitia injili, upandaji wa makanisa na kuwawezesha waumini kujiimarisha katika huduma mbalimbali